Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Title: Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng
Other Titles: Investment impact evaluation of Vietnam challenge fund: a case study of H'mong beef value chain project in Cao Bang province
Authors: Hoàng, Thị Mỹ Hằng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Đầu tư;Kinh tế học;Cao Bằng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 8 tr.
Abstract: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Quỹ Thách thức Việt Nam đã tạo ra sự thay đổi tích cực về mặt kinh tế và xã hội đối với việc tạo thu nhập, việc làm và lợi ích cho các công ty.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6542

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS