Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam

Title: Quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt NamAuthors: Vũ, Hữu AnKeywords: Kênh phân phối sản phẩm;Quản trị kinh doanhIssue Date: 2007Publisher: ĐHKTURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14336Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản trị kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ. Tìm hiểu những nhân tố tác động đến công tác tổ chức và quản trị các kênh phân phối. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việt Việt Nam. Đề xuất định hướng phát triển của Bảo Việt Việt Nam và các giải pháp cụ thể về công tác lựa chọn thành viên kênh phân phối; giúp đỡ và khuyến khích các thành viên kênh; đổi mới và nâng cao phương pháp đánh giá thành viên kênh; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy; phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm bảo hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo; nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng; hiện đại hóa công nghệ thông tin, trình độ quản lý, nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm của Bảo Việ…

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives

For the first time in history, the Complete Works of the National Assembly, Volume 1(1945-1960) shall disclose wwidely the document product by the the National Assembly and trhe Standing Committee of the National Assembly during the process of exercising its function as the highest elected body of State power of the Democratic Republic of Viet Nam. Mosst of the document disclosed in Volume 1 are original ones which have been collected and selected from the National Assembly Archives maintained at the National Archives Center III. These documents constitute a valuable source of historic literature that greatly facilitates the stu d y on theories of building a new -model state in Vietnam .

Title: The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archivesAuthors: Nguyen Van HamKeywords: Complete Works, the National Assembly,National Assembly acccordingIssue Date: 2007Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: tr. 10-1…

Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Title: Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc KạnOther Titles: Mobilize capital at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Branch of Bac Kan ProvinceAuthors: Phùng, Thị LoanKeywords: Huy động vốn;Ngân hàngIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12348

Solutions to improve credit risk management of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AGRIBANK) = Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60

Title: Solutions to improve credit risk management of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AGRIBANK) = Giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60Authors: Nguyễn, Việt Dũng, Người hướng dẫn
Hoàng, Ngọc LinhKeywords: Quản trị rủi ro;Tín dụng;Ngân hàng;Quản lý điều hànhIssue Date: 2010Publisher: HSBAbstract: 95 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54928

Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào một số nước Châu Á - hàm ý đối với Việt Nam. ThS. Kinh tế: 60 31 07

Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào một số nước Châu Á - hàm ý đối với Việt Nam.
 ThS. Kinh tế: 60 31 07Authors: Phạm, Thái Quốc
Đỗ, Thị Thu HườngKeywords: Đầu tư nước ngoài;Trung quốc;Kinh tế quốc tế;Quan hệ kinh tế;Việt NamIssue Date: 2013Publisher: Đại học Kinh tếAbstract: Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Phân tích thực trạng đầu
 tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc từ năm 2002 đến nay, trong đó tập trung làm rõ
các chính sách thúc đẩy đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc, th (...)
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế --
 Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43878

Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô

Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô
 Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Authors: Bùi, Xuân Phong , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhung,Issue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057

Xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới và hàm ý đối với Việt Nam

Title: Xu hướng tiêu dùng xanh trên thế giới và hàm ý đối với Việt NamAuthors: Hoàng, Thị Bảo ThoaKeywords: Tiêu dùng xanh, chính sách, Việt NamIssue Date: 2016Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 32;Số 1 (2016)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56331Bài viết phân tích tình hình tiêu dùng xanh trên thếgiới, tập trung ở các quốc gia điển hình gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và các nước Liên minh Châu Âu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chính sách được nhiều quốc gia áp dụng thành công bao gồm: Luật mua sắm xanh (đặc biệt ở khu vực công), chương trình gắn nhãn xanh và chính sách tái chế sản phẩm. Từ đó, bài viết đưa ra một số đề xuất mà Chính phủ có thể nghiên cứu áp dụng tại Việt Nam

Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex

Title: Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex
 Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Trần, Đoàn Kim, người hướng dẫn
Đỗ, Văn DânKeywords: Quản lý tiếp thị;Bất động sản;Vinaconex;Quản trị kinh doanhIssue Date: 2010Publisher: HSBAbstract: 111 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh.
 Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54930

Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Title: Đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế
quốc tế : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Hải ĐăngKeywords: Kinh tế chính trị;Đầu tư;Doanh Nghiệp;Hội nhập kinh tếIssue Date: 2012Publisher: ĐHKTAbstract: 208 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tìm hiểu tài liệu để hệ thống và làm rõ một số vấn đề lý luận về đầu tư ra nước ngoài trong
 quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là đầu tư ra nước ngoài từ các nước đang phát triển.
 Tổng hợp số liệu, phân tích thực trạng đầu tư ra nước ngoài của các do (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43576

Sự hình thành thị trường hàng hóa giao sau cho một số nông sản ở Việt Nam

Title: Sự hình thành thị trường hàng hóa giao sau cho một số nông sản ở Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế: 62 31 01 01Authors: Nguyễn, Văn Nam, người hướng dẫn
Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Lương ThanhKeywords: Kinh tế chính trị;Nông sản;Thị trường hàng hóa;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: ĐHKTAbstract: 231 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Kinh tế chính trị – Trường Đại học Kinh tế.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa và bổ sung nhằm làm rõ bản chất, chức năng, vai trò của thị trường. Nghiên
 cứu kinh nghiệm của nước ngoài và rút ra các bài học cho Việt Nam trong việc hình thành
 thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng những điều kiện cơ bản của việc hình (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43579