Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2018

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Title: Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao BằngOther Titles: Investment impact evaluation of Vietnam challenge fund: a case study of H'mong beef value chain project in Cao Bang provinceAuthors: Hoàng, Thị Mỹ HằngKeywords: Quản trị kinh doanh;Đầu tư;Kinh tế học;Cao BằngIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 8 tr.Abstract: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Quỹ Thách thức Việt Nam đã tạo ra sự thay đổi tích cực về mặt kinh tế và xã hội đối với việc tạo thu nhập, việc làm và lợi ích cho các công ty.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6542