Bài đăng

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Title: Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao BằngOther Titles: Investment impact evaluation of Vietnam challenge fund: a case study of H'mong beef value chain project in Cao Bang provinceAuthors: Hoàng, Thị Mỹ HằngKeywords: Quản trị kinh doanh;Đầu tư;Kinh tế học;Cao BằngIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 8 tr.Abstract: Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Quỹ Thách thức Việt Nam đã tạo ra sự thay đổi tích cực về mặt kinh tế và xã hội đối với việc tạo thu nhập, việc làm và lợi ích cho các công ty.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6542

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

Title: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Phan, Thị Quỳnh TâmKeywords: Quản lý kinh tế;Quản lý tài chính;Thuế thu nhập;Doanh NghiệpIssue Date: 2014Publisher: ĐHKTAbstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47127Appears in Collections:UEB - Master Theses

Vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở Việt Nam

Title: Vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Mai, Hồng NgọcKeywords: Quản lý kinh tế;Doanh Nghiệp;Đào tạo nghềIssue Date: 2014Publisher: ĐHKTAbstract: 72 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47200Appears in Collections:UEB - Master Theses

Chiến lược marketing mix tại Công ty máy tính Phúc Anh

Title: Chiến lược marketing mix tại Công ty máy tính Phúc AnhOther Titles: The marketing mix strategy of Phuc Anh computer Ltd .Authors: Nguyễn, Đức VượngKeywords: Marketing;Tiếp thị;Quản trị kinh doanh;Quản lý tiếp thịIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHKTCitation: 104 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3776

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Title: Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu ViệtOther Titles: Consumer behavior on mobile phone brand VietnamAuthors: Phạm, Chí HiếuKeywords: Quản trị kinh doanh;Người tiêu dùng;Quản lý tiếp thị;Hành vi khách hàng;Hành vi người tiêu dùngIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 73 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12379

Công tác quản trị nhân lực của trường Đại học Dân lập Phương Đông

Title: Công tác quản trị nhân lực của trường Đại học Dân lập Phương Đông : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Nguyễn, Khắc Bình, người hướng dẫn
Nguyễn, Trọng ĐặngKeywords: Quản trị kinh doanh;Quản trị nhân lực;Trường Đại học dân lập Phương ĐôngIssue Date: 2010Publisher: ĐHKTAbstract: 118 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Phân tích các đặc điểm và thực trạng công tác quản trị nhân lực của trường Đại học Dân lập Phương Đông trong thời gian qua. Chỉ ra những hạn chế của công tác quản trị nhân lực trong trường Đại học dân lập. Rút ra các kinh nghiệm từ thực tiễn công tác quản (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44771

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013

Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình DươngKeywords: Chiến lược kinh doanh;Công ty nước sạch;Hà Nội;Quản trị kinh doanhIssue Date: 2009Publisher: ĐHKTAbstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vận dụng cơ sở lý luận vào trường hợp công ty nước sạch Hà Nội để phân tích thực trạng, cơ chế hoạt động và quản lý, môi trường kinh doanh của Công ty, đồng thời lựa chọn chiến (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44800