Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2014

Title: Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2014Authors: Nguyễn, Thị Hoàng HảoKeywords: Dịch vụ DATAPOST;Khoa học quản lý;Quản trị kinh doanh;Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà NộiIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 92 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16167

Tạo động lực làm việc sáng tạo tại Viễn thông Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Title: Tạo động lực làm việc sáng tạo tại Viễn thông Hưng Yên : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Authors: Mai, Anh, người hướng dẫn
Phạm, Thị HiệpIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55045

Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton

Title: Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Nguyễn Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh CườngIssue Date: 2015Publisher: Trường Đại Học Kinh TếAbstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55052

Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex

Title: Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Trần, Đoàn Kim, người hướng dẫn
Đỗ, Văn DânKeywords: Quản lý tiếp thị;Bất động sản;Vinaconex;Quản trị kinh doanhIssue Date: 2010Publisher: HSBAbstract: 111 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54930

Marketing mix in tourism the case of Go Asia Travel

Title: Marketing mix in tourism the case of Go Asia Travel Authors: Phạm, Quý Long, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Đắc QuýKeywords: Quản trị kinh doanh;Marketing;Quản lý tiếp thị;Du lịchIssue Date: 2011Publisher: HSBAbstract: 88 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54921

Phân tích tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm BIDV

Title: Phân tích tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm BIDV : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng MinhIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: 60 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55046

Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc

Title: Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung QuốcAuthors: Dương Bảo QuânIssue Date: 2008Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: 24 (2008) 136-147;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57524Bài viết này giới thiệu vắn tắt về các tư liệu lịch sử của Trung Quốc liên quan đến các dữ liệu lịch sử Việt Nam. Nội dung của các tư liệu lịch sử Trung Quốc liên quan đến địa lý, thể chế chính trị, kinh tế, thói quen và tập quán xã hội của người Việt Nam...Các tác giả cũng đã thể hiện các quan điểm và tình cảm cá nhân về đất nước này. Do vậy các tác phẩm đã trở thành nguồn tư liệu lịch sử vô cùng quan trọng giúp người Trung Quốc hiểu biết về Việt Nam...

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

Title: MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETSAuthors: Nguyen Quang DuyIssue Date: 2015Abstract: Internet des Objets est un scénario où les objets physiques qui sont munis de capteurs et/ou d'actionneurs peuvent collecter et s'échanger d'informations depuis l'environnement, ainsi d'être capable d'accéder à l'internet. Les réseaux locales dans l'internet des objets ne peuvent pas utiliser les protocoles de routage classiques de la pile TCP/IP à cause des limitations imposées des dispositifs de capteurs embarqués. RPL est un protocole de routage IPv6 à vecteur de distance pour les réseaux à basse puissance et avec perte (LLN), qui peut répondre à cette problématique. Par contre dans le protocole RPL, il n'y a généralement qu'une racine et donc qu'un routeur de bordure qui connecte aux autres réseaux. Pour cette raison, lorsque le nombre de nœuds dans le réseau augmente, cette racine risque d'être surchargée. Deuxième nouvelle pr…

Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc composit polyamid lớp mỏng (TFC-PA) và khả năng ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm

Title: Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc composit polyamid lớp mỏng (TFC-PA) và khả năng ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễmAuthors: Ngô Hồng Ánh ThuKeywords: Màng lọc composit polyamid;Xử lý nước ô nhiễmIssue Date: 2017Publisher: H.: ĐHCNDescription: 159 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54453

Vấn đề tuyển dụng công chức ở nước ta

Title: Vấn đề tuyển dụng công chức ở nước taAuthors: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn
Phạm, Thị Duyên ThảoKeywords: Luật lao động;Pháp luật Việt Nam;Tuyển dụng công chứcIssue Date: 2006Publisher: Khoa LuậtAbstract: 115 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận lịch sử Nhà nước và Pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Khái quát về công vụ, công chức và vấn đề tuyển dụng công chức (TDCC), cũng như pháp luật TDCC, vai trò của pháp luật TDCC trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam. Nghiên cứu chế định TDCC một cách toàn diện và có hệ thống trên cơ sở lý luận (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50976

Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính

Title: Một phương pháp lượng giá an ninh máy tínhAuthors: Nguyễn, Thiện LuậnKeywords: Phương pháp lượng giá;An toàn dữ liệu;An ninh máy tính;Hệ thống máy tínhIssue Date: 2007Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 174-180URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5686Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Mô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt Nam

Title: Mô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamOther Titles: Lending Models for Small and Medium Enterprises Experience from Africa and Lessons Learnt for Vietn amAuthors: Phan, Quốc Đông
Trần, Hải Yến
Phạm, Hà MyKeywords: Mô hình cho vay;doanh nghiệp nhỏ và vừa;châu Phi;Việt NamIssue Date: 2015Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 71-77Series/Report no.: Tập 31, Số 1;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/1015Bài viết tìm hiểu ba mô hình cho vay của Root Capital, E+Co và GroFin đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ở châu Phi, góp phần giải quyết thành công bài toán về vốn cho SMEs, đồng thời gắn cho vay với mục tiêu phát triển bền vững. Các mô hình này đã kết hợp với hoạt động cho vay thuần túy, khai thác triệt để các dịch vụ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đảm bảo dự án vay vốn thành công và đảm bảo khả năng trả nợ. Kinh nghiệm thực tiễn này hoàn toàn …