Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng Bình

Title: Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng Bình
Authors: Nguyễn, Hồng Thanh
Keywords: Nguồn nhân lực;Quản trị kinh doanh;Quảng Bình
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Citation: 140 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16388
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quản lý lao động và các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả sử dụng lao động. Giới thiệu các nội dung của công tác quản lý nguồn nhân lực ảnh hưởng tới hiệu qủa sử dụng nguồn nhân lực (HQSDNNL) trong doanh nghiệp, cũng như các chỉ tiêu đánh giá HQSDNNL. Tổng quan về bưu điện tỉnh Quảng Bình về: quá trình hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh; đặc điểm về tổ chức lao động của Bưu điện tỉnh Quảng Bình. Tìm hiểu, phân tích thực công tác quản lý nguồn nhân lực cũng như về thực trạng HQSDNNL tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình; chỉ ra nhưng thành công và hạn chế chủ yếu trong vấn đề này. Kiến nghị 8 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao HQSDNNL tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình trong giai đoạn tới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS