Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty than Núi Hồng – VVMI

Title:

Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty than Núi Hồng – VVMI
Authors: Bùi, Thị Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Vốn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14236
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives