Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty than Núi Hồng – VVMI

Title:

Hoàn thiện cơ cấu vốn tại Công ty than Núi Hồng – VVMI
Authors: Bùi, Thị Ngân
Keywords: Quản trị kinh doanh
Vốn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 83 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14236
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013