Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013

Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Dương
Keywords: Chiến lược kinh doanh;Công ty nước sạch;Hà Nội;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vận dụng cơ sở lý luận vào trường hợp công ty nước sạch Hà Nội để phân tích thực trạng, cơ chế hoạt động và quản lý, môi trường kinh doanh của Công ty, đồng thời lựa chọn chiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44800

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng