Vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở Việt Nam

Title: Vai trò của doanh nghiệp trong đào tạo nghề ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Mai, Hồng Ngọc
Keywords: Quản lý kinh tế;Doanh Nghiệp;Đào tạo nghề
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: 72 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47200
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013