Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

Title: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Phan, Thị Quỳnh Tâm
Keywords: Quản lý kinh tế;Quản lý tài chính;Thuế thu nhập;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản lý kinh tế -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/47127
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013