Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Title: Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt
Other Titles: Consumer behavior on mobile phone brand Vietnam
Authors: Phạm, Chí Hiếu
Keywords: Quản trị kinh doanh;Người tiêu dùng;Quản lý tiếp thị;Hành vi khách hàng;Hành vi người tiêu dùng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 73 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12379

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013