Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu

Title: Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu
Other Titles: Strategic Marketing at JSC mix network optimization integrated information (I3)
Authors: Đặng, Tuấn Sơn
Keywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược Marketing mix;Quản lý tiếp thị
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12449

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013