Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu

Title: Chiến lược Marketing mix tại Công ty cổ phần hệ thống mạng thông tin tích hợp tối ưu
Other Titles: Strategic Marketing at JSC mix network optimization integrated information (I3)
Authors: Đặng, Tuấn Sơn
Keywords: Quản trị kinh doanh;Chiến lược Marketing mix;Quản lý tiếp thị
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 89 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12449

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives