Vietmac fast food - marketing research and recommendations

Title: Vietmac fast food - marketing research and recommendations
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Keywords: Quản trị kinh doanh;Marketing;Tiếp thị
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6317

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives