Vietmac fast food - marketing research and recommendations

Title: Vietmac fast food - marketing research and recommendations
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Keywords: Quản trị kinh doanh;Marketing;Tiếp thị
Issue Date: 2011
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 5 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6317

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013