Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh

Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh
Other Titles: To give the right incentiver to employees at the sole member limited liability company of Bac ninh Water supply company
Authors: Chu, Đức Dũng.
Keywords: Quản trị kinh doanh;Động lực làm việc;Người lao động;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12374

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives