Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh

Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh
Other Titles: To give the right incentiver to employees at the sole member limited liability company of Bac ninh Water supply company
Authors: Chu, Đức Dũng.
Keywords: Quản trị kinh doanh;Động lực làm việc;Người lao động;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12374

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013