Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Phòng Tài chính và Phòng Kinh tế thành phố Hải Dương

Title: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Phòng Tài chính và Phòng Kinh tế thành phố Hải Dương
Other Titles: Motivate officers of Finance Division and Economic Division of Hai Duong city to work efficiently
Authors: Đinh, Thị Thu Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Động lực làm việc
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 65 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6839

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives