Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Phòng Tài chính và Phòng Kinh tế thành phố Hải Dương

Title: Tạo động lực làm việc cho cán bộ, nhân viên tại Phòng Tài chính và Phòng Kinh tế thành phố Hải Dương
Other Titles: Motivate officers of Finance Division and Economic Division of Hai Duong city to work efficiently
Authors: Đinh, Thị Thu Hà
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Động lực làm việc
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 65 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6839

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013