Năng lực cạnh tranh của Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA

Title: Năng lực cạnh tranh của Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA
Other Titles: The competitiveness of Vietnam Datacommunication Company (VDC) in providing Certificate authority VNPT-CA service
Authors: Lê, Quỳnh Nga
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Chứng thực chữ ký số;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4665

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives