Năng lực cạnh tranh của Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA

Title: Năng lực cạnh tranh của Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT-CA
Other Titles: The competitiveness of Vietnam Datacommunication Company (VDC) in providing Certificate authority VNPT-CA service
Authors: Lê, Quỳnh Nga
Keywords: Năng lực cạnh tranh;Chứng thực chữ ký số;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4665

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013