Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương

Title: Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương
Other Titles: Developing corporate culture of Branch Commercial Bank for Foreign Trade of Hai Duong
Authors: Phạm, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản trị kinh doanh;Vốn;Ngân hàng;Ngân hàng thương mại cổ phần
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4628

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives