Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương

Title: Huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Hải Dương
Other Titles: Developing corporate culture of Branch Commercial Bank for Foreign Trade of Hai Duong
Authors: Phạm, Thị Thu Thủy
Keywords: Quản trị kinh doanh;Vốn;Ngân hàng;Ngân hàng thương mại cổ phần
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4628

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013