Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô

Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô
 Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Bùi, Xuân Phong , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhung,
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives