Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô

Title: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô
 Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02
Authors: Bùi, Xuân Phong , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nhung,
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55057

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013