Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex

Title: Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex
 Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đoàn Kim, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Dân
Keywords: Quản lý tiếp thị;Bất động sản;Vinaconex;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: HSB
Abstract: 111 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh.
 Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54930

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013