Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex

Title: Marketing strategy for real estate product - The case of Vinaconex
 Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đoàn Kim, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Dân
Keywords: Quản lý tiếp thị;Bất động sản;Vinaconex;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2010
Publisher: HSB
Abstract: 111 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh.
 Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54930

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS