Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Title: Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn
Other Titles: Mobilize capital at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Branch of Bac Kan Province
Authors: Phùng, Thị Loan
Keywords: Huy động vốn;Ngân hàng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12348

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives