Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton

Title: Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Cường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55052

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013