Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton

Title: Xây dựng và phát triển thương hiệu sơn Joton : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Cường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại Học Kinh Tế
Abstract: 105 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55052

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS