Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc

Title: Vài nét về hình ảnh Việt Nam trong sử sách cổ Trung Quốc
Authors: Dương Bảo Quân
Issue Date: 2008
Publisher: H. : ĐHQGHN
Series/Report no.: 24 (2008) 136-147;
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57524
Bài viết này giới thiệu vắn tắt về các tư liệu lịch sử của Trung Quốc liên quan đến các dữ liệu lịch sử Việt Nam. Nội dung của các tư liệu lịch sử Trung Quốc liên quan đến địa lý, thể chế chính trị, kinh tế, thói quen và tập quán xã hội của người Việt Nam...Các tác giả cũng đã thể hiện các quan điểm và tình cảm cá nhân về đất nước này. Do vậy các tác phẩm đã trở thành nguồn tư liệu lịch sử vô cùng quan trọng giúp người Trung Quốc hiểu biết về Việt Nam...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives