Phân tích tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm BIDV

Title: Phân tích tài chính tại Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm BIDV : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Trần, Thị Hồng Minh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHKT
Abstract: 60 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55046

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives