Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính

Title: Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính
Authors: Nguyễn, Thiện Luận
Keywords: Phương pháp lượng giá;An toàn dữ liệu;An ninh máy tính;Hệ thống máy tính
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 174-180
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5686
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013