Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính

Title: Một phương pháp lượng giá an ninh máy tính
Authors: Nguyễn, Thiện Luận
Keywords: Phương pháp lượng giá;An toàn dữ liệu;An ninh máy tính;Hệ thống máy tính
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: tr. 174-180
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5686
Appears in Collections:Natural Sciences and Technology

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives