Marketing mix in tourism the case of Go Asia Travel

Title: Marketing mix in tourism the case of Go Asia Travel 
Authors: Phạm, Quý Long, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Đắc Quý
Keywords: Quản trị kinh doanh;Marketing;Quản lý tiếp thị;Du lịch
Issue Date: 2011
Publisher: HSB
Abstract: 88 p. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị Kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54921

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013