Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2014

Title: Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2014
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hảo
Keywords: Dịch vụ DATAPOST;Khoa học quản lý;Quản trị kinh doanh;Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16167

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013