Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2014

Title: Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 – 2014
Authors: Nguyễn, Thị Hoàng Hảo
Keywords: Dịch vụ DATAPOST;Khoa học quản lý;Quản trị kinh doanh;Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16167

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives