Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và truyền số liệu

Title:

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và truyền số liệu
Other Titles: Building corporate culture of Vietnam Datacommunication Company
Authors: Phạm, Tuấn Hiển
Keywords: Quản trị kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4646
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives