Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và truyền số liệu

Title:

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty Điện toán và truyền số liệu
Other Titles: Building corporate culture of Vietnam Datacommunication Company
Authors: Phạm, Tuấn Hiển
Keywords: Quản trị kinh doanh
Văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 104 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4646
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013