Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện

Title: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện
Other Titles: Building Human Resource Strategy for Posts and Telecommunications Construction Material Joint-Stock Company
Authors: Chu, Thị Hà Phương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Nguồn nhân lực
Quản lý nhân sự
Chiến lược phát triển
Doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3755
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013