Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện

Title: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công ty cổ phần vật liệu xây dựng Bưu Điện
Other Titles: Building Human Resource Strategy for Posts and Telecommunications Construction Material Joint-Stock Company
Authors: Chu, Thị Hà Phương
Keywords: Quản trị kinh doanh
Nguồn nhân lực
Quản lý nhân sự
Chiến lược phát triển
Doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 82 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3755
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives