Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng

Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng
Authors: Phạm, Thị Kim Cúc
Keywords: Du lịch
Du lịch mạo hiểm
Lâm Đồng
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 126 tr.
Abstract: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch mạo hiểm, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển loại hình này, tiềm năng và xu hướng phát triển du lịch mạo hiểm tại Việt Nam. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng qua điều kiện tự nhiên, tài nguyên du lịch mạo hiểm, các hình thức tổ chức khai thác và các đơn vị kinh doanh du lịch mạo hiểm, nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch mạo hiểm, ý kiến của khách hàng về loại hình du lịch này, các dự án đầu tư và chính sách phát triển du lịch mạo hiểm. Rút ra những mặt thuận lợi và khó khăn, đánh giá hoạt động du lịch mạo hiểm tại Lâm Đồng. Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển loại hình du lịch mạo hiểm phù hợp với địa phương: quy hoạch, phát triển sản phẩm và khai thác thị trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật, quảng bá và tiếp thị, tăng cường sự liên kết giữa du lịch mạo hiểm với các loại hình du lịch khác. Đề ra một số kiến nghị về cơ chế chính sách, đối với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, chính quyền địa phương và đối với các công ty kinh doanh du lịch mạo hiểm
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17450
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013