Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam

Title: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam
Other Titles: Management of construction investment projects at the State Bank of Vietnam
Authors: Quách, Tuấn Hiển
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý xây dựng
Quản lý dự án
Dự án đầu tư xây dựng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6752
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives