Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam

Title: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam
Other Titles: Management of construction investment projects at the State Bank of Vietnam
Authors: Quách, Tuấn Hiển
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý xây dựng
Quản lý dự án
Dự án đầu tư xây dựng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6752
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013