Phát triển nhân lực của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Lạng Giang, Bắc Giang

Title: Phát triển nhân lực của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Lạng Giang, Bắc Giang
Other Titles: Develop human resource of Agribank - Lang Giang branch, Bac Giang province
Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Phát triển nhân lực
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6708
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013