Phát triển nhân lực của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Lạng Giang, Bắc Giang

Title: Phát triển nhân lực của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Lạng Giang, Bắc Giang
Other Titles: Develop human resource of Agribank - Lang Giang branch, Bac Giang province
Authors: Nguyễn, Thị Bích Nga
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý nhân sự
Phát triển nhân lực
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 93 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6708
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives