Phát triển du lịch sinh thái nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương

Title: Phát triển du lịch sinh thái nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương
Authors: Trần, Đức Thắng
Keywords: Du lịch Việt Nam
Vườn quốc gia Cúc phương
Du lịch sinh thái
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 98 tr.
Abstract: Tổng quan về du lịch sinh thái (DLST) và chất lượng cuộc sống (CLCS): khái niệm, các tiêu chí đánh giá CLCS, chỉ số CLCS. Trình bày tình hình nghiên cứu và triển khai DLST trên thế giới và ở Việt Nam, các nguyên tắc chỉ đạo về DLST và CLCS: khái niệm, các tiêu chí đánh giá CLCS, chỉ số CLCS. Khảo sát các điều kiện phát triển DLST ở Vườn Quốc Gia (VQG) Cúc Phương về tài nguyên du lịch, hoạt động tổ chức phục vụ du lịch. Khảo sát, phân tích thực trạng du lịch VQG Cúc Phương và đánh giá CLCS của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Cúc Phương. Kiến nghị một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái cụ thể bao gồm: nâng cao thu nhập của người dân; cải thiện cơ sở vật chất và vệ sinh môi truờng của người dân; cải thiện các điều kiện y tế; nâng cấp điều kiện giáo dục; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội; nâng cao đời sống giải trí, tinh thần của người dân…nhằm nâng cao CLCS của cộng đồng dân cư vùng đệm VQG Cúc Phương.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17648
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013