Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Title: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Other Titles: Look at the factors affecting work motivation of the teaching staff of Finance University - Business Administration
Authors: Nguyễn, Thị Thu Linh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Động lực làm việc
Giảng viên
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4338
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives