Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Title: Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh
Other Titles: Look at the factors affecting work motivation of the teaching staff of Finance University - Business Administration
Authors: Nguyễn, Thị Thu Linh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Động lực làm việc
Giảng viên
Quản lý nhân sự
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 77 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4338
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013