Nghiệm của một lớp phương trình Ellipptic phi tuyến cấp hai với số mũ âm trong R3

Bài toán biên luôn là chủ đề nghiên cứu được nhiều chuyên gia quan tâm  bởi những ứng dụng rộng rãi của nó trong các ngành vật lý, hóa học và sinh học. Đặc biệt là việc nghiên cứu điều kiện tồn tại và không tồn tại nghiệm của bài toán biên có chứa toán tử elliptic suy biến là khó, phức tạp. Do vậy các kết quả đạt được chiếm vị trí quan trọng trong phát triển lý thuyết toán học. Với các lý do nêu trên chúng tôi đã chọn đề tài nghiên cứu cho đề tài của mình là "Bài toán biên cho một vài lớp phương trình có chứa toán tử elliptic suy biến phi tuyến".

Đề tài nghiên cứu điều kiện tồn tại và không tồn tại nghiệm yếu của  bài toán biên có chứa phương trình elliptic suy biến mạnh nửa tuyến tính trong miền bị chặn có biên trơn và sự tồn tại nghiệm, nghiệm toàn cục, tập hút toàn cục của bài toán biên giá trị ban đầu đối với  phương trình parabolic có toán tử elliptic suy biến phi tuyến...

Title: Nghiệm của một lớp phương trình Ellipptic phi tuyến cấp hai với số mũ âm trong R3
Authors: Ngô, Phương Thảo
Keywords: Phương trình Ellipptic
Phương trình vi phân phi tuyến tính
Issue Date: 2016
Publisher: H. : ĐHKHTN
Description: 57 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33293
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013