Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng

Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng
Other Titles: Improving the efficiency of credit operations at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Den Hung Branch
Authors: Nguyễn, Thị Phương Bình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng
Tín dụng
Quản lý tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3957
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives