Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng

Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng
Other Titles: Improving the efficiency of credit operations at Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Den Hung Branch
Authors: Nguyễn, Thị Phương Bình
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng
Tín dụng
Quản lý tài chính
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 92 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3957
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013