Mối quan hệ làng nghề - phố nghề ở vùng phụ cận và Hà Nội

Title: Mối quan hệ làng nghề - phố nghề ở vùng phụ cận và Hà Nội
Authors: Nguyễn, Nhiên Hương
Keywords: Hà Nội
Kinh tế hàng hoá
Làng nghề
Phố nghề
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 133 tr.
Abstract: Trình bày một số khái niệm về kinh tế hàng hoá, làng nghề, phố nghề; khái quát về sự ra đời và phát triển của kinh tế hàng hoá của Thăng Long - Kẻ Chợ từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIX. Nghiên cứu mối quan hệ phố nghề - làng nghề trong sự phát triển kinh tế hàng hoá Thăng Long - Hà Nội thế kỉ XIX qua tìm hiểu nguồn gốc các phố nghề, quan hệ kinh tế của các phố nghề - làng nghề (như quan hệ theo không gian địa lý, theo loại hình hàng hoá, theo hình thức kinh doanh) và quan hệ về mặt xã hội, văn hoá. Nghiên cứu trường hợp làng Đan Loan - phố Hàng Đào - cụm làng nghề dệt để phân tích kĩ hơn mối quan hệ kinh tế của phố này như là một ví dụ điển hình
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17543
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013