Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình tại một số làng nghề tái chế ở Bắc Ninh

Giới thiệu luận văn “Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình tại một số làng nghề tái chế ở Bắc Ninh”
Tác giả: Trương Thúy Hằng


Trình bày các khái niệm làm việc: sinh kế, sinh kế hộ gia đình, chiến lược sinh kế hộ gia đình, làng nghề, làng nghề tái chế.
Tìm hiểu hoạt động sinh kế chính, những chiến lược sinh kế của các hộ gia đình tại ba làng nghề của tỉnh Bắc Ninh (Đa Hội thuộc xã Châu Khê, Mẫn Xá thuộc xã Văn Môn, Dương Ô thuộc xã Phong Khê). 


Nghiên cứu các yếu tố như: nguồn lực con người, nguồn tài nguyên, nguồn vốn tài chính, vốn văn hoá, xã hội, thể chế … tác động đến hoạt động sinh kế chính, sự lựa chọn chiến lược sinh kế của các hộ gia đình làng nghề tài chế ở Bắc Ninh.
Nghiên cứu những ảnh hưởng của hoạt động sinh kế hộ gia đình đến môi trường sống và bảo tồn văn hoá phi vật thể của người dân làng nghề tái chế ở Bắc Ninh
Title: Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình tại một số làng nghề tái chế ở Bắc Ninh
Issue Date: 2009
Publisher:   Đại học quốc gia Hà Nội
Description:         69 tr.
Appears in Collections: Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013