Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Hiền
Keywords: Khoa học quản lý
Quản lý nhân sự
Quản trị kinh doanh
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15976
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013