Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Hiền
Keywords: Khoa học quản lý
Quản lý nhân sự
Quản trị kinh doanh
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 91 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15976
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives