Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hoàng Dương

Title: Hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hoàng Dương
Other Titles: Efficiencyof assetutilizationat Dai Hoang Duong Company Ltd
Authors: Nguyễn, Cẩm Thúy
Keywords: Sử dụng tài sản
Quản lý tài sản
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: ĐHQGHN
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6864
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives