Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Title: 

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt
Other Titles: Consumer behavior on mobile phone brand Vietnam
Authors: Phạm, Chí Hiếu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Người tiêu dùng
Quản lý tiếp thị
Hành vi khách hàng
Hành vi người tiêu dùng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 73 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12379
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013