Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Title: 

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt
Other Titles: Consumer behavior on mobile phone brand Vietnam
Authors: Phạm, Chí Hiếu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Người tiêu dùng
Quản lý tiếp thị
Hành vi khách hàng
Hành vi người tiêu dùng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 73 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12379
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives