Các giải pháp thu hút khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tại công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Vinatour

Authors: Nguyễn, Thị Kim Chi, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Thu
Keywords: Công ty cổ phần Vinatour
Du lịch
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 150 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc phát triển khách du lịch Outbound nói chung, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài nói riêng tại công ty kinh doanh lữ hành; Đánh giá thực trạng phát triển khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài của công (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44981
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS