Thu hút và sử dụng ODA của Nhật Bản vào phát triển nông nghiệp Việt Nam

Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JIBIC): Tháng 10 năm 1999 Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JIBIC) được thành lập với tư cách là tổ chức tiến hành các chính sách kinh tế và hợp tác kinh tế của Nhật Bản để đáp ứng những biến động của nền kinh tế thế giới. Cam kết vốn ODA của JIBIC cho Việt Nam chủ yếu cho ngành Giao thông vận tải, chiếm 41,45%, kế đó là đin/khí chiếm 31,72%. dịch vụ xã hội: 14,26%, hàng hoá: 6,66%, Viễn thông: 4,67%, Khai thác: 0,81%, Thuỷ lợi và phòng chống lũ lụt: 0,43%, hiện nay vốnJIBIC dành cho ngành nông nghiệp là không đáng kể...

Chi tiết bài viết mời các bạn tham khảo tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20704 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS