Quản lý chất lượng sản phẩm trong công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và thiết bị mỏ

Title: Quản lý chất lượng sản phẩm trong công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và thiết bị mỏ
Other Titles: Product Quality Management of the Mining Technology and Equipment Joint-stock Company
Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý chất lượng
Chất lượng sản phẩm
Quản lý sản xuất
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3908
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013