Quản lý chất lượng sản phẩm trong công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và thiết bị mỏ

Title: Quản lý chất lượng sản phẩm trong công ty Cổ phần phát triển Công nghệ và thiết bị mỏ
Other Titles: Product Quality Management of the Mining Technology and Equipment Joint-stock Company
Authors: Nguyễn, Quỳnh Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản lý chất lượng
Chất lượng sản phẩm
Quản lý sản xuất
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3908
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives