Chế định thương nhân ở Việt Nam


Thương nhân là chủ thể chính tham gia các quan hệ pháp luật thương mại Việt Nam. Tìm hiểu sâu về thương nhân sẽ giúp các doanh nghiệp nói chung và các bạn đọc nói riêng nắm rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi bắt đầu tìm hiểu các vấn đề thương mại. Tư vấn Việt Luật sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn về vấn đề đặc điểm pháp lý của thương nhân qua bài viết sau: 
1. Đặc điểm pháp lý của thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam:
Điều 6 Luật Thương mại 2005 quy định: " Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh." Theo khái niệm này, Thương nhân bao gồm:
+ Tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp
+ Cá nhân

Tuy nhiên không phải tổ chức thành lập hợp pháp hoặc cá nhân nào cũng được pháp luật Việt Nam công nhận là thương nhân....

Chi tiết bài viết xin tham khảo tại đường link: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33163


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013