Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây

Title: Quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Cầu Xây
Authors: Nguyễn, Thị Kiều Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Quản trị nguồn nhân lực
Công ty Cổ phần Cầu Xây
Nguồn nhân lực
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà nội
Citation: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12376
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives