Phát triển truyền thông thương hiệu Công ty Cổ phần NETNAM
Title: Phát triển truyền thông thương hiệu Công ty Cổ phần NETNAM
Other Titles: Developing brand communications NetNam Corporation
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Thương hiệu
Truyền thông thương hiệu
Công ty Cổ phần NETNAM
Quản lý tiếp thị
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3936
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013