Phát triển truyền thông thương hiệu Công ty Cổ phần NETNAM
Title: Phát triển truyền thông thương hiệu Công ty Cổ phần NETNAM
Other Titles: Developing brand communications NetNam Corporation
Authors: Nguyễn, Minh Tuấn
Keywords: Quản trị kinh doanh
Thương hiệu
Truyền thông thương hiệu
Công ty Cổ phần NETNAM
Quản lý tiếp thị
Issue Date: 2015
Publisher: H. : ĐHKT
Citation: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3936
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives