Phát triển dịch vụ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam

Title: Phát triển dịch vụ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Hà
Keywords: Dịch vụ phát thanh
Quản trị kinh doanh
Đài tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H. : Khoa Kinh tế
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11989
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives