Phát triển dịch vụ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam

Title: Phát triển dịch vụ phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam
Authors: Trần, Thanh Hà
Keywords: Dịch vụ phát thanh
Quản trị kinh doanh
Đài tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2006
Publisher: H. : Khoa Kinh tế
Citation: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11989
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013