Huy động vốn tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4

Title: Huy động vốn tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
Other Titles: Capital mobilisation at Survey Design Construction No. 4 Single-member Limited Company
Authors: Đỗ, Thị Yến Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Huy động vốn
Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13549
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành vi người tiêu dùng đối với điện thoại di động thương hiệu Việt

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013