Huy động vốn tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4

Title: Huy động vốn tại công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
Other Titles: Capital mobilisation at Survey Design Construction No. 4 Single-member Limited Company
Authors: Đỗ, Thị Yến Anh
Keywords: Quản trị kinh doanh
Huy động vốn
Công ty TNHH một thành viên khảo sát thiết kế xây dựng điện 4
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13549
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Đánh giá tác động đầu tư Quỹ thách thức Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu Chuỗi giá trị Bò H’Mong Cao Bằng

MULTI-DOMICILIATION DANS L'INTERNET DES OBJETS

The Complete Works of the National Assembly, Volume 1 (1945-1960) - the import an t activities of National Assembly acccording to archives